Logo Gmina Kraśniczyn

News

Zawiadomienie na sesję październik 2018

12.10.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśniczyn.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kraśniczyn.
 10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kraśniczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kraśniczyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kraśniczyn.
 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2017/2018.
 17. Informacja z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśniczyn za 2017 r.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 

7:00 do 15:00

Wtorek 8:00 do 16:00

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.