Kultura i Sport

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj166
mod_vvisit_counterWczoraj298
mod_vvisit_counterW tym miesiącu12626
mod_vvisit_counterOstatni Miesiąc13223
mod_vvisit_counterWszystkich393844

Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 

 
 
Ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
 
 
Od 07 do 20 kwietnia 2014r. trwa REKRUTACJA dzieci do Punktu Przedszkolnego
przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie
na rok szkolny 2014/2015.
 
Formularze zgłoszeniowe oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są  w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie.

Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego będzie kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektu „Gmina Kraśniczyn przyjazna dzieciom” POKL.09.01.01 – 06 – 003/12 realizowanego w okresie
od 01.08.2012r. do 31.07.2014r.

 
Dyr. ZS
Celina Czerniej
 
 

 
 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Życzymy mieszkańcom Gminy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego
upłynęły w atmosferze zrozumienia, pojednania
i wzajemnej tolerancji oraz napełniły
radosną nadzieją na każdy dzień.
 


 Przewodniczący Rady Gminy                                              
Wójt Gminy Kraśniczyn
            Józef Mantyka                                                               Małgorzata Sapiecha
                                                                                                                                                

 
 
DZIEŃ SOŁTYSA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
 
   Dzień Sołtysa to święto obchodzone 11 marca. Święto, które staje się coraz popularniejsze w gminach. W naszej gminie jest ono obchodzone od dwóch lat. I właśnie z tej okazji 18 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczysta sesja sołtysów, na której Wójt Gminy Małgorzata Sapiecha skierowała do sołtysów słowa podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności, za właściwe reakcje na wszelkie apele, akcje i zbiórki. Życzyła zdrowia, wielu pomysłów i zapału do dalszej pracy na rzecz swojego sołectwa. Szczególne słowa szacunku i uznania skierowała do Pana Mieczysława Husa sołtysa sołectwa Zastawie, który od ponad pół wieku piastuje tę funkcję.
   Oprócz życzeń był słodki poczęstunek oraz dyskusja przy kawie o bieżących sprawach Gminy. Z tej też okazji  Wójt Gminy wręczyła sołtysom albumy traktujące o dziedzictwie historyczno – kulturowym Lubelszczyzny.  Natomiast  przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowali sołtysów na temat składania wniosków o przystąpienie do programów rolno środowiskowych według nowych zasad.
 

 
 
Zawiadomienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Zgodnie z § 14 statutu Gminy Kraśniczyn informujemy, że dnia 21 marca 2014r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLI sesja Rady Gminy.
 
Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.   Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.   Informacja Wójta z działalności między sesjami.
4.   Interpelacje i zapytania radnych.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
      zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśniczyn na rok 2014.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kraśniczyn projektu pn.
      „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Nr POKL.09.01.01.-06-108/13
      finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój
      wykształcenia i kompetencji w regionach, Dział 9.1. Wyrównywanie  szans edukacyjnych
      i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie
      9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole
      Szkół Nr 1 w Kraśniczynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielenia przez Punkt
      Przedszkolny prowadzony przez Gminę Kraśniczyn.
12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kraśniczyn za 2013 r.
13. Informacja Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w
      Gminie Kraśniczyn za 2013 r.
14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za
       2013 r.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
       zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
       prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2013.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.
 

 
 
Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Informacja zamieszczona na prośbę Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
 
Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku. 

GRUPA DOCELOWA:


42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w    formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób  wymienionych w  ustawie o spółdzielczości socjalnej, ...
kliknij tutaj i dowiedz się więcej.
 

 
 
GMINNE ŚWIĘTO KOBIET PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
„O kobiety, jak wielka jest wasza siła!
Od was szczęście pochodzi, jeżeli go doznajemy,
Od kolebki do trumny władza wasza sięga,
bez was pustynią, z wami świat może być rajem.”

  Tym cytatem z wiersza Bruno Kicińskiego zaopatrzone zostały zaproszenia dla kobiet na Gminne Święto Kobiet, które odbyło się w  piątek 7 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kraśniczyn.
  Po powitaniu życzenia wszystkim obecnym Paniom, z okazji ich święta, złożył Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Mantyka. Kierując słowa szacunku i uznania, podkreślił, że znaczenia kobiet w życiu publicznym Gminy nie sposób nie docenić, bo przecież:
-    30% składu Rady Gminy, to kobiety,
-    33% sołtysów w gminie, to kobiety,
-    w co drugiej wsi gminy działa prężnie koło gospodyń wiejskich,
-    główne kierownictwo Urzędu Gminy, to kobiety,
-   kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy są kobiety. Bo tylko dyrektor szkoły podstawowej w Surhowie, to mężczyzna, a tym samym wyjątek potwierdzający regułę , że w Gminie Kraśniczyn siła tkwi w kobietach. Itak trzymajcie – zaapelował Przewodniczący Rady do kobiet.
 

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13

Gmina Kraśniczyn Galeria


logo_lto

logo_lto

ps_logo

biblioteka

cidg_logo
lgd_logo
ikrasnystaw_logo

ARiMR_logo

nestor_logo

balkanowka_logobalkanowka_logo

Newsflash

Życzenia Wielkanocne
Życzymy mieszkańcom Gminy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego
upłynęły w atmosferze zrozumienia, pojednania
i wzajemnej tolerancji oraz napełniły
radosną nadzieją na każdy dzień.
 


 Przewodniczący Rady Gminy                                              
Wójt Gminy Kraśniczyn
            Józef Mantyka                                                               Małgorzata Sapiecha