Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 37

Zawiadomienie na sesję

14.12.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 900 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia br.)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia br.)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziałów we własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2018.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Biura Poselskiego Artura Sobonia

29.11.2017

Zaproszenie

W imieniu własnym oraz Pana Ministra Pawła Gruzy mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa oraz współpracujących z Państwem przedsiębiorców na spotkanie pod tytułem „Jak skorzystać na uszczelnieniu podatków". Spotkanie poprowadzi Pan Minister Finansów ds. podatków Paweł Gruza. Celem spotkania będzie przedstawienie zmian w polskim systemie podatkowym oraz wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy Ministerstwem Finansów a lubelskimi przedsiębiorcami.

 

Spotkanie odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali konferencyjnej Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie przy al. Kompozytorów Polskich 1.

 

więcej

Zawiadomienie na sesję

28.11.2017

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się
1 grudnia 2017 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Krasnystaw PLUS"

23.11.2017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider/Liderka Roku 2017

Powiatu Krasnostawskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" organizuje konkurs pn. "Lider/Liderka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2017".

 1. Cel konkursu:

Popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS".

 1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, www.lgdkrasnystaw.pl,biuro@lgdkrasnystaw.pl

 1. Adresaci:

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gmin Powiatu Krasnostawskiego, którzy popularyzują postawy liderskie wśród mieszkańców terenów wiejskich.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zorganizowały działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz przedstawią potwierdzenie w/w działania forma potwierdzenia: list referencyjny, umowa współpracy, umowa wolontariatu, zdjęcia, itp.). Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionej Karty zgłoszeniowej.

Wszelkie nadesłane materiały pozostają w dokumentacji konkursowej i nie podlegają zwrotowi. Organizator zapewnia, że przesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Kandydaci do Konkursu mogą być zgłaszani przez:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Grupy nieformalne - grupa min. 10 osób

W konkursie nie mogą wziąć udziału Członkowie Zarządu LGD, Pracownicy Biura LGD oraz laureaci z poprzednich edycji konkursu.

Termin zgłaszania Kandydatów upływa w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 16.00.

O terminie zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura LGD. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu Konkursu lub dostarczyć osobiście do Biura LGD, ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do pobrania w załączonych plikach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw tel./fax 82 576 70 49, kom. 506 371 309 | e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl | www.lgdkrasnystaw.pl

NIP 5641759856

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

21.11.2017

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie

 

zaprasza

 

na szkolenie w dniu  29.11.2017  roku o godz.10  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kraśniczynie

 

Temat szkolenia

 

Zasady i wymogi wybranych  pakietów działania     

rolno-środowiskowo-klimatycznego

 

-rolnictwo zrównoważone

-ochrona gleb i wód

 

 

  

                                                 Serdecznie   zapraszam                                   

                                                 Teodora Szyszka     

                                                   

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.