Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 40

Kolektory słoneczne - informacja

04.01.2019

   Wójt Gminy Kraśniczyn prosi osoby które podpisały umowy na montaż instalacji solarnych w ramach projektu „Energia odnawialna w gminie Kraśniczyn”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,  o dokonanie wpłat I raty zgodnie z zapisami umowy do dnia 21.01.2019 r. Nie dokonanie wpłaty w/w terminie skutkuje wykreśleniem danej osoby z realizacji inwestycji.

     Osoby, które zapisały się na listę rezerwową proszone są o zgłaszanie się w terminie do 21.01.2019 r. w celu podpisania umowy na montaż instalacji solarnej. Jednocześnie informuję, że nadal mogą osoby chętne wpisywać się na listę rezerwową.

więcej

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

31.12.2018

    W dniu 28 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kraśniczynie.

    Obrady, którym przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Marian Książek poświęcone były przygotowaniu do kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP z terenu gminy za okres działalności w 2018 r.

    W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie mł. ogn. Tomasz Kozorys, Komendant Gminny OSP Mirosław Wójcik, oraz Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z terenu gminy.

    Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk podziękowała Druhom Strażakom za ich zaangażowanie na rzecz miejscowych Parafii, za udział w różnych uroczystościach, a szczególnie za poświęcenie w ratowaniu życia i mienia mieszkańców gminy i powiatu. Na koniec Wójt życzyła wszystkiego najlepszego dla Druhów i ich najbliższych na Nowy 2019 Rok.

    Na zakończenie posiedzenia wszyscy jego uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia noworoczne.

 

 

 

Opracowali: Monika Grzesiuk, Marian Książek

Zdjęcia: Agnieszka Jankowska

 

więcej

Zawiadomienie na IV sesję Rady Gminy Kraśniczyn

18.12.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 r. o godz. 1100 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada br.)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy. (projekt uchwały został przekazany na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada br.)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 14. Komunikaty i Informacje.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.