Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 68

RAZEM OD PÓŁ WIEKU

23.05.2016

„Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.
W małżeństwie ważne jest nie tylko dobrać się zaletami, ale i wadami.
                                                                              (Magdalena Samozwaniec)

 

Gdy jest młodość, jest namiętne uczucie, ale prawdziwym egzaminem dla małżonków  jest przejść przez życie wtedy, gdy nadchodzą trudne dni.  I ten egzamin zdali jubilaci z terenu gminy Kraśniczyn, którzy przeżyli ze sobą ponad pół wieku.  

20 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Kraśniczyn czternaście  par zostało odznaczonych  medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP. Medale wręczył Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski wraz z  Panią Małgorzatą Sapiechą Wójt Gminy Kraśniczyn, składając podziękowania i życzenia. Do życzeń dołączył się Pan Józef Mantyka Przewodniczący Rady Gminy.

W  szacownym gronie jubilatów znalazła się jedna para, która świętowała żelazne gody  - Państwo Helena i Feliks Tokarczykowie swój związek małżeński zawarli ponad 65 lat temu. Kolejna   para wśród jubilatów  świętowała  jako jedyna szmaragdowe gody – Państwo Czesława i Stanisław  Doboszowie związek małżeński zawarli ponad 55 lat temu.

Złote gody  świętowali :

 • Państwo Halina  i Eustachy Artymiakowie,
 • Państwo Czesława i Jan Chodunowie,
 • Państwo Maria i Bogusław Frydmańscy,
 • Państwo Zofia  i Marian Gieleta,
 • Państwo Genowefa i Edward Kowalscy,
 • Państwo Jadwiga i Wiesław Królowie,
 • Państwo Halina i Lech Łoza,
 • Państwo Anna i Edward Piech,
 • Państwo Marianna i Aleksander Repeć,
 • Państwo Wanda i Czesław Skubiszowie,
 • Państwo Marianna i Stanisław Wójcikowie,
 • Państwo Helena i Antoni Zaprawa.

więcej

Informacja

09.05.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 10 maja 2016 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kraśniczyn.
 7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kraśniczyn.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja

11.04.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kraśniczyn za 2015 r.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Gminie Kraśniczyn za 2015 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśniczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.