Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 72

Obrazek dla news_112

Gmina Kraśniczyn wyróżniona w VI edycji rankingu „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”

04.11.2015

W dniu 29 października 2015r. w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Elsnera w Lublinie odbyła się uroczysta gala jubileuszu 110 – lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, połączona z podsumowaniem VI edycji rankingu „Samorząd Przyjazny Oświacie i jej Pracownikom”, organizowanego przez Lubelski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod patronatem Wojewody Lubelskiego.  W rankingu tym doceniane są jednostki samorządowe, które realizują zadania oświatowe w sposób podkreślający rangę oświaty w procesie nauczania i wychowania.

Spośród 152 samorządów województwa lubelskiego, kapituła wyróżniła 18, wśród których znalazła się Gmina Kraśniczyn. Małgorzata Sapiecha – Wójt Gminy – odebrała wyróżnienie z rąk Pana Adama Sosnowskiego – prezesa okręgu ZNP w Lublinie i Pana Grzegorza Gruchlika – wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP.

więcej

Obrazek dla news_111
Obrazek dla news_110

Informacja

28.10.2015

Gmina Kraśniczyn ogłasza nabór wniosków na demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest w ramach Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Warunkiem przystąpienia do zadania jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 

Nabór wniosków trwać będzie
od 02 do 27 listopada 2015 r.


Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy (sekretariat).

W związku z tym zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków. Wniosek wraz z Regulaminem jest dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 16.

więcej

Zawiadomienie

23.10.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Kraśniczyn na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kraśniczyn.
 7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2014/2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Konwent Wójtów Powiatu Krasnostawskiego

15.10.2015

Dnia 8 października 2015 r. było przyjemnie nam jako Gminie gościć przedstawicieli władz samorządowych województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego,  Miasta Krasnystaw i gmin powiatu krasnostawskiego.

A wszystko to za sprawą  odbywającego się posiedzenia konwentu wójtów powiatu krasnostawskiego w siedzibie Urzędu Gminy Kraśniczyn.  Jest to forum wymiany doświadczeń, interpretacji i stosowania prawa samorządowego oraz wypracowania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących Miasta Krasnystaw i gmin wiejskich.

Tematyka posiedzenia, to:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach w kontekście oczyszczania biologicznego odpadów.

Ta kwestia była omawiana już wielokrotnie na różnych gremiach.

Tym razem tę tematykę analizowano z udziałem pracowników Marszałka Województwa Lubelskiego. Głównym celem dyskusji była minimalizacja kosztów realizacji tego zadania przez gminy. Wójtowie sprzeciwiają się obowiązkowi dostarczania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Zdaniem ich , obowiązek ten zapisany w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego” kłóci się z zapisami ustawy o finansach publicznych o oszczędnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych.

2. Ochrona zdrowia dzieci w wieku szkolnym w kontekście znowelizowanych przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wójt Gminy Kraśniczyn omawiając to zagadnienie, przypomniała statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że około 30% polskich 11-latków ma nadwagę. W wyniku dyskusji wójtowie zgodzili się, że zjawisko to jest związane przede wszystkim z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i coraz mniejszą aktywnością fizyczną. Jednak wprowadzone regulacje, które mają na celu ochronę zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie szkół do produktów zawierających znaczne ilości składników szkodliwych (np. sól, cukier) w rzeczywistości nie dadzą oczekiwanych rezultatów. Wójtowie wyrazili wiarę, że zwycięży zdrowy rozsądek ustawodawców i zaczną ustanawiać przepisy bardziej „życiowe”.

3. Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym

Starosta Krasnostawski referując ten punkt posiedzenia poinformował, że od nowego roku kalendarzowego zaczną obowiązywać przepisy o nieodpłatnej pomocy oraz nieodpłatnej informacji prawnej, które umożliwią dostęp do uzyskania porady prawnej przez osoby fizycznej, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania takiej pomocy . Zadanie to będzie realizował powiat, ale jeszcze za wcześnie na szczegóły – stwierdził Starosta.

4. Sprawy różne

Jak zawsze na takich posiedzeniach bywa, punkt „Sprawy różne „ jest obfity w dyskusję na zawodowe tematy dnia codziennego. Tym razem nie było inaczej. Szkody łowieckie w uprawach rolników,ich szacowanie i wypłacanie odszkodowań przez koła łowieckie, czy stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kontekście realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w gminach, to kwestie, które zdominowały obrady.

więcej

Informacja

28.09.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 30 września 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Dożynki Gminne 2015

04.09.2015

W niedzielę 30 sierpnia 2015r. w Kraśniczynie odbyły się Dożynki Gminne 2015. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą św. odprawioną w intencji rolników. Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów z parafii z Gminy Kraśniczyn a Homilię wygłosił Ksiądz gość dziekan dekanatu Krasnystaw Zachód dr. Janusz Gzik proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie. 

Starostami tegorocznych Dożynek byli  Bożena Kaluźniak zam. Brzeziny i Dariusz Mazurkiewicz zam. Zalesie

Wieńce dożynkowe przygotowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Bończy, Franciszkowa, Drewnik, Kraśniczyna, Surhowa, Czajek, Brzezin, Anielpola, Chełmca, Majdanu Surhowskiego oraz Rada Sołecka z Żułowa . 

Podczas części artystycznej zaprezentowali się Zespół „Brzezinianki” z KGW  Brzeziny, Oliwia Burdan, dzieci i młodzież z  Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie,  Zespół Taneczny „Zygzak”  oraz wokaliści ze studia Piosenki Tęcza i Diament z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie,  Kapela Folkowa  „Styrta”.

Podczas dożynek swoje stoiska zaprezentowały LGD Krasnystaw „PLUS”, KRUS Krasnystaw, Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnystawie.

            Uroczystość dożynkową zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Fajny Band”.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.